تولید کننده ماشین آلات راهسازی ، معدنی و لیفتراک نمایندگی انحصاری شرکت شانتویی چین و کوبلکو ژاپن

محیط زیست

واژه ماشین زاگرس

واژه ماشین دوستدار محیط زیست

  ISO 14001:2015  یکی از موضوعات ارزشمنددر تعامل انسان با طبیعت این پرسش است که چه ارتباطی بین ارزش‌های محیط زیستی افراد و رفتار آنان با محیط زیست وجود دارد و همچنین دغدغه اصلی پیشرفت تکنولوژی تولید در عصر جدید حفظ این ارتباط به شکل صحیح یعنی تولید با در