تولید کننده ماشین آلات راهسازی ، معدنی و لیفتراک نمایندگی انحصاری شرکت شانتویی چین و کوبلکو ژاپن

adminka

SERVICE

سرویس و تعمیرگاه

خدمات پس از روش و تعمیرگاه مجموعه سهامداران شرکت واژه ماشین زاگرس ,  توجه به خدمات پس از فروش را نه به عنوان یک هزینه بلکه به عنوان یک سرمایه گذاری به شمار می آورند.در همین راستا و در جهت رضایتمندی بیشتر مشتریان , در گروه خدمات پس از فروش

واژه ماشین زاگرس

واژه ماشین دوستدار محیط زیست

  ISO 14001:2015  یکی از موضوعات ارزشمنددر تعامل انسان با طبیعت این پرسش است که چه ارتباطی بین ارزش‌های محیط زیستی افراد و رفتار آنان با محیط زیست وجود دارد و همچنین دغدغه اصلی پیشرفت تکنولوژی تولید در عصر جدید حفظ این ارتباط به شکل صحیح یعنی تولید با در