تولید کننده ماشین آلات راهسازی ، معدنی و لیفتراک نمایندگی انحصاری شرکت شانتویی چین و کوبلکو ژاپن

نکتانی که باید از سرویسها و بازدیدهای لیفتراک شانتویی بدانید .

نکتانی که باید از سرویسها و بازدیدهای لیفتراک شانتویی بدانید .

لیفتراک

توضیحات تکمیلی

سرویسها و بازدیدهای روزانه لیفتراک شانتویی :

 

موارد ذیل جهت افزایش طول عمر و بازدهی بیشتر لیفتراک خدمت شما عزیزان تقدیم می شود ، لازم به ذکر است استفاده از روغن و فیلتر با کیفیت لازمه اقدامات می باشد .

گریس کاری کامل(جکهای فرمان و دکل دستگاه)

نکته : حتما از گریس پایه لیتیم استفاده شود.

بازدید سطح روغن موتور قبل از استارت

بازدید سطح آب رادیاتور قبل از استارت

چک کردن  ظاهری دستگاه (لاستیک ها ،بدنه و…)

سرویس 50 ساعت  لیفتراک شانتویی ( فقط برای 50 ساعت اول) :

تعویض روغن موتور به همراه فیلتر روغن ( روغن 15W40 برای لیفتراک دیزل) – (سرویس دوره ایی هر 100 ساعت می باشد )

تعویض روغن موتور به همراه فیلتر روغن ( روغن 10W30  یا   10W40برای لیفتراک دوگانه) – (سرویس دوره ایی هر 100 ساعت می باشد )

سرویس 250 ساعت لیفتراک شانتویی:

تعویض روغن گیربکس به همراه فیلتر روغن برای اولین بار (روغن  ATF III) – (سرویس دوره ایی هر 1000 ساعت می باشد )

تعویض روغن اکسل برای اولین بار ( واسکازین 85W90) – ( سرویس دوره ایی هر 1000 ساعت می باشد )

نکته : در مناطق گرمسیر از واسکازین گرید 85W140 استفاده گردد. ( دمای بالای 40 درجه سانتیگراد)

سرویس 500 ساعت لیفتراک شانتویی :

تعویض صافی بنزین برای لیفتراک دوگانه سوز

سرویس 1000 ساعت لیفتراک شانتویی :

تعویض روغن گیربکس به همراه فیلتر روغن  (روغن  ATF III)

تعویض روغن اکسل ( واسکازین 85W90)

تعویض فیلتر گاز برای لیفتراک دوگانه سوز

تعویض صافی بنزین برای لیفتراک دوگانه سوز

سرویس 2000 ساعت لیفتراک شانتویی :

تعویض روغن گیربکس به همراه فیلتر روغن  (روغن  ATF III)

تعویض روغن اکسل ( واسکازین 85W90)

تعویض روغن هیدرولیک به همراه فیلتر

تعویض فیلتر گاز برای لیفتراک دوگانه

تعویض صافی بنزین برای لیفتراک دوگانه

تعویض آب رادیاتور به همراه ضد یخ